Studie Martina Hansens Hospital

KULDEBANDASJE ETTER MENISKRESEKSJONER

Kise N, Foss H, Ekeland A

Martina Hansens Hospital, Ortopedisk avdeling, postboks 23, 1306 Bærum postterminal

 

Bakgrunn: Allerede i antikken ble kryoterapi brukt som terapeutisk tiltak ved vevsskade. Celcus (53 f. Kr. – 7 e. Kr.) beskrev inflammasjonens fem kardinaltegn; calor, rubor, tumor, dolor og function laesa. Empiri har vist at symptomer begrenses og tilheling bedres ved tiltak som begrenser inflammasjonsprosessene. I dag behandles akutte skader etter RICE-prinsippet; R/rest, I/ice, C/compression, og E/elevation. Postoperativt anbefales avlastning, kompresjon, elevasjon og i noen grad nedkjøling. Hensikten med denne studien er å kartlegge effekt av kuldebandasje etter meniskreseksjoner.

 

Materiale og metode: Studien er prospektiv og godkjent av REK og NSD. Trettiåtte pasienter, 29 menn og 9 kvinner i alder 46 år (18-71) som ble operert med meniskreseksjoner, ble randomisert til bandasjering med enten vanlig elastisk bind etter KoldBlue® kuldebandasje. Tyve pasienter fikk kuldebandasje (kuldebandasje-gruppen) og 18 fikk elastisk bind (elastisk bind-gruppen). De to gruppene var sammenliknbare med hensyn på kjønnsfordeling, alder, operasjonstid, type meniskrupturer og annen patologi i samme kne.

 

KoldBlue® er laget av polyutrethane og vanngelé, den er elastisk, og har komprimerende effekt. Den kjøles i kjøleskap og har kjølende effekt i 40-60 minutter etter applikasjon. Pasientene brukte KoldBlue® 4 ganger i døgnet i 4 døgn postoperativt. I samme periode ble analgetikaforbruk kartlagt, og smertenivå ble målt med VAS. Fjerde postoperative dag ble hevelse i kneet målt ved omkrets av kneet sammenliknet med preoperativ måling. KOOS ble målt preoperativt og etter 3 uker og 3 måneder, og Tegner score ble målt preoperativt og etter 3 måneder. Varighet av krykkebruk og sykemelding ble kartlagt i de to gruppene.

 

Resultater: Smertenivå, analgetikaforbruk og hevelse: Pasientene i kuldebandasje-gruppen hadde signifikant lavere gjennomsnittelig smertenivå målt i VAS de første 4 postoperative døgnene (p<0,01). Det var tendens til at pasientene i kuldebandasje-gruppen hadde lavere forbruk av analgetika (paracetamol, kodein) de første 4 postoperative døgnene (ikke sign). Hevelse i kneet fjerde postoperative dag var lik for de to gruppene.

Funksjonsnivå målt ved KOOS: Preoperativt var det ingen forskjeller mellom de to gruppene. Tre uker postoperativt hadde pasientene i kuldebandasjegruppen tendens til bedre score i KOOS kategorien ”Symptomer” (p=0,08). Ved sammenlikning av score preoperativt og 3 uker postoperativt, hadde kuldebandasje-gruppen stigning i alle KOOS kategorier.

Stigningen var signifikant for kategoriene ”Pain” (p<0,01), ”ADL” (p=0,02) og ”Sport/Rec.” (p=0,045). For elastisk bind-gruppen var det ingen endring i KOOS ved sammenlikning av scoring preoperativt og 3 uker postoperativt.

Funksjonsnivå målt ved Tegner: Det var ingen forskjell mellom de to gruppene etter tre måneder.

Varighet av sykemelding og krykkebruk: Det var ingen forskjeller mellom de to gruppene.

Komplikasjoner: Det var ingen komplikasjoner relatert til bandasjebruk.

 

Konklusjoner: Pasienter som etter meniskreseksjon brukte kuldebandasje de første 4 postoperative døgnene, hadde signifikant mindre smerter enn pasienter som brukte vanlig elastisk bind, og det var tendens til at de brukte mindre analgetika. Pasienter i kuldebandasje-gruppen hadde stigning i funksjonsnivå målt ved KOOS ved sammenlikning av scoring preoperativt og scoring 3 uker postoperativt, tilsvarende fant man ikke for pasienter i elastisk bind-gruppen.

 

NYHET!!!

Nå har vi også fått et produkt som gjør det enklere for dem som sliter med smerter i skulder. Produktene egner seg også for deg som er nyoperert og går til behandling.

NYHET!!!

Det har kommet en ny KoldBlue bandasje som er litt større enn de vi har i dag. 10cm x 180cm.  Denne leveres i første omgang uten boks.

NYTT PRODUKT!!!

Vi har nå fått inn et spennende produkt for dere som sliter med smerter i ryggen.

Produktet består av et elastisk "støttekorsett" med lomme på baksiden; for plassering av en spesialtilpasset KoldBlue "pad".

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Studie ved Martina Hansens Hospital!!

Martina Hansens Hospital skal i vinter gjøre enn studie om bruk av KoldBlue kulde bandasjer etter meniskoperasjoner.

Resultat av studiet vil foreligge her.

 

                                                            Tilbake til forside