KoldBlue

KoldBlue er støttebandasjer, ”pads”, tepper og vester med kjøleeffekt som kan brukes opptil 30 ganger.

Bandasjene finnes i forskjellige størrelser. Det anbefales å bruke produktene i ca 45 minutter - 1 time av gangen. Ved skader som for eksempel overtråkk repeteres behandlingen i 4-5 timer.

Bandasjene oppbevares i kjøleskap før og etter bruk. NB! MÅ IKKE FRYSES!

Bandasjenes har mange fordeler i  forhold til tradisjonelle isposer:

De kan legges rett mot huden uten fare for frostskader

Hele området blir nedkjølt og komprimert samtidig

Produktet er gjenbrukbart og er derfor et billig alternativ til tradisjonelle isposer

I forbindelse med at Martina Hansens Hospital skal gjøre en studie av bruk av kuldebandasjer etter meniskoperasjoner, har vi gjort noen tester omkring nedkjøling av bandasjene.

 Nye bandasjer fra romtemeratur trenger flere timer i kjøleskap før de når kjøleskapstemperatur. Det samme gjelder for bandasjer som er brukt og legges rett inn i kjøleskap etter bruk.

Dersom man derimot skyller bandasjen i kaldt vann, rister den, og drar av overskytende vann, vil bandasjene holde ca 10 grader for så å komme ned i kjøleskapstemperatur etter et par timer. Her skal nevnes at 10 grader er kaldt nok, men effekten vil nok bli enda bedre om man kommer ned på 4-7 grader.

 På samme måte tar det også lang tid for en bandasje å bli varm etter å ha vært i kjøleskap. 

 

Hvorfor skal man bruke produktet:

Det har alltid vært vanlig å ise ned en skade umiddelbart etter at den har inntruffet. Nyere forskning på idrettsskader viser i tillegg at det kan være smart (nødvendig) å legge kompresjonsbandasjer på en skade. Dette skal gjøres for å hindre spredning av indre blødning i skadeområdet (hevelse). Det har i det siste vært mye fokus på dette i idrettsmiljøer. KoldBlue gir kompresjon og nedkjøling på hele skadeområdet.

 "Veldig ofte ser man at pasienten legger på isposer, men glemmer det viktigste: Nemlig kompresjonen. Dette vil kunne forlenge skadetiden og vanskeliggjøre gjenopptreningen."

(Sjefsfysioterapeut Svante af Geijerstam ved Norges Idrettshøyskole)

Riktig behandling ved overtråkk:

RICE

1. R-  Rest. (Ikke belaste foten, men la den få fred og ro.)

2. I-    Ice (Nedkjøling)

3. C- Compress (begynn lengst fra hjertet, snurr støttebandasjen hardt og tett rundt skadestedet. (Obs: Gjør vondt!!!) Hindrer videre hevelse og får de avrevne blodårene til å tette seg raskt.

4. E-  Elevate (Hev foten til over hjertehøyde)

Hvilke skader kan behandles med KoldBlue?

Overtråkk, lårhøner, betennelser, strekkskader, hodepine, neseblod, tannverk og lignende.

 

 

Over ser man KoldBlue i forhold til isposer

 

             Tilbake til forsiden